Kinh Kính Thánh Giá

Picture
 • Lậy Chúa Toàn năng, đã khứng chịu chết trên Thập giá vì tội lỗi con!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi gươm đao, võ khí, giặc giã!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin trút xuống cho con mọi ơn lành!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đên con đường cứu rỗi!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!
 • Lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!
 • Con xin thờ lậy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời. Lậy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!
 • Xin xua đuổi khỏi người con thần dữ hay hãm hại bây giờ và mãi mãi. AMEN. 
 • Nhân danh Máu châu báu rất thánh Chúa Giêsu Kitô! Nhân danh công cuộc nhập thể làm người, để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật như Chúa Giêsu Kitô, đã ra đời làm người đêm giáng sinh, và chịu chết trên cây thập gía ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. AMEN. 

Picture
Chú Ý:

 • Kinh này tìm được năm 1505 trong Mộ Đức Chúa Giêsu Kitô và được Đức Giáo Hoàng thời đó gửi cho vua Charles lúc Hoàng đế này đem quân đi đánh những kẻ thù thánh Micae ở nước Pháp.
 • Ai đọc, nghe đọc hoặc mang trong người Kinh này, sẽ không chết đuối, không bị rắn độc. Không bị kẻ thù bắt gĩư hoặc ám hại và sẽ không thất bại trong các trận chiến.
 • Khi phụ nữ giữ trong mình Kinh này, sẽ sanh nở mau mắn. Mẹ tròn con vuông và khi đứa bé chào đời, nên đặt Kinh này bên phải người nó; chắc chắn đứa bé tránh được nhiều tai nạn . . . . 
 • Ai giữ Kinh này trong người, sẽ không bị động kinh... và lúc đi ngoài đường, nếu thấy có người bị chứng động kinh, bạn đem tờ Kinh bạn giữ trong người đặt vào hông người bệnh, cơn động kinh sẽ chấm dứt và người bệnh này mạnh-tức thì.
 • Chúa phán: ai viết Kinh này cho chính mình, hoặc cho người khác: Ta chúc lành cho người ấy; và khinh thường chế nhạo sẽ bị trừng phạt, Kinh này được cất giữ trong nhà ai, nhà này sẽ tránh khỏi sấm sét, bão bùng giông tố.
 • Ai hằng ngày đọc Kinh này, sẽ biết được giờ chết trước 3 ngày, qua một dấu chỉ đặc biệt của Chúa ban.